EARTH DAY: SAGE AGAINST THE MACHINE//DIWRNOD Y DDAEAR: SAGE AGAINST THE MACHINE

To celebrate Earth Day 2023 USW Alumni spoke to two of our amazing graduates who run the sustainable business, Sage Against the Machine. 

Sophie and Dali became friends a few years ago and bonded over their love of animals, the planet, art, music and fashion then put it all into their business! Read their story below. //

I ddathlu Diwrnod y Ddaear 2023 bu Cyn-fyfyrwyr PDC yn siarad â dau o’n graddedigion anhygoel sy’n rhedeg y busnes cynaliadwy, Sage Against the Machine.

Daeth Sophie a Dali yn ffrindiau ychydig flynyddoedd yn ôl a bondio dros eu cariad at anifeiliaid, y blaned, celf, cerddoriaeth a ffasiwn wedyn rhoi’r cyfan i mewn i’w busnes! Darllenwch eu stori isod. 

Earth Day: Sage Against the Machine | University of South Wales//

DIWRNOD Y DDAEAR: SAGE AGAINST THE MACHINE | University of South Wales

Leave a Reply