Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

Darllenwch am ein graddedigion entrepreneuraidd a llawrydd

Darganfyddwch pam roedden nhw eisiau dechrau eu menter eu hunain, pa brofiad maen nhw wedi’i ennill trwy eu taith entrepreneuraidd a pa gyngor y byddent yn ei roi i eraill

Mahesh Madhu- Running Cliché

Tasha Cole- Kiff Media Hub

Sayanu + Sholina- Eegai productions

Leave a Reply