Catref

Pwy ydyn ni?

Croeso i’r wefan un stop i gael gwybodaeth a gwasanaethau am fenter, entrepreneuriaeth a chychwyn eich busnes eich hun yn USW.

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr ystod eang o wasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan ein staff entrepreneuriaeth ymroddedig o’r timau Startup Stiwdio a Menter Myfyrwyr, y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf a sut i gymryd rhan. yn ein rhaglenni deori pwrpasol a’n lleoedd cydweithredu. Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy ein cylchlythyr neu amrywiol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, dysgu am weithgareddau menter eraill ledled y brifysgol gan gynnwys ein rhwydwaith Entrepreneuriaid Cyn-fyfyrwyr ynghyd â chyfoeth o adnoddau ac adnoddau dysgu am entrepreneuriaeth yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

Newyddion

Adolygiad Menter 2021//Enterprise Review 2021

Er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil Covid, mae USW wedi bod ar y blaen gyda chynlluniau newydd i gefnogi ein cyfoeth o dalent a syniadau, wrth i’r adroddiad hwn grynhoi.// Despite the challenges brought by Covid, USW has been forging on ahead with new schemes to support our wealth of talent and ideas, as this report summarizes.

Podcast

Yn y bennod olaf hon o dymor cyntaf y Storïau Dechrau Busnes mae Drone Evo yn ymuno â ni. Yn y bennod hon rydym yn trafod sut mae dronau’n cael eu defnyddio yn y gofod menter a’r defnyddiau pwysig yn ystod COVID-19.

Digwyddiadau