Catref

Pwy ydyn ni?

Croeso i’r wefan un stop i gael gwybodaeth a gwasanaethau am fenter, entrepreneuriaeth a chychwyn eich busnes eich hun yn USW.

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr ystod eang o wasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan ein staff entrepreneuriaeth ymroddedig o’r timau Startup Stiwdio a Menter Myfyrwyr, y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf a sut i gymryd rhan. yn ein rhaglenni deori pwrpasol a’n lleoedd cydweithredu. Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy ein cylchlythyr neu amrywiol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, dysgu am weithgareddau menter eraill ledled y brifysgol gan gynnwys ein rhwydwaith Entrepreneuriaid Cyn-fyfyrwyr ynghyd â chyfoeth o adnoddau ac adnoddau dysgu am entrepreneuriaeth yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

Newyddion

Enterprise Review 2021

Despite the challenges brought by Covid, USW has been forging on ahead with new schemes to support our wealth of talent and ideas, as this report summarizes.

Podcast

Yn y bennod olaf hon o dymor cyntaf y Storïau Dechrau Busnes mae Drone Evo yn ymuno â ni. Yn y bennod hon rydym yn trafod sut mae dronau’n cael eu defnyddio yn y gofod menter a’r defnyddiau pwysig yn ystod COVID-19.

Digwyddiadau