Podcast Cymraeg

Project Blue

Yn y bennod hon o Storïau Dechrau Busnes mae sylfaenydd Yoello, Sina Yamani, yn ymuno â ni. Mae Dylan a Sina yn trafod y cyfleoedd a ddarparwyd gan y cyfnod clo a thwf y brand Yoello.

Good Wash

Yn ail bennod y storïau Dechrau Busnes mae Mandy Powell o Gwmni GoodWash yn ymuno â ni. Mae’n entrepreneur sy’n gweithio allan o’r Goodsheds. Mae Mandy yn rhannu ei phrofiadau o fynd i’r afael â chwmni dechrau busnes newydd.

Risca Solomon

On this episode of Startup Stories we are joineYn y bennod hon o Storïau Dechrau Busnes mae Risca Solomon o Skybound therapie yn ymuno â ni.

Yoello

In this episode of Startup stories we are joined by the founder of Yoello Sina Yamani. Dylan and Sina discuss the opportunities afforded by lockdown and the growth of Yoellos brand.

Gorilla ERP

Yn y bumed bennod o Storïau Dechrau Busnes mae Golrilla ERP yn ymuno â ni. Maent yn trafod llwyddiannau a phwyntiau dysgu o dyfu brand yn ystod y cyfnod clo.

InnDex

Mae George o Inndex yn ymuno â ni. Mae Dylan a George yn trafod sut mae busnes adeiladu yn cael ei adeiladu gan ddefnyddio technegau modern fel awtomeiddio gan ddefnyddio eu technoleg.

Visaura

Yn y seithfed bennod o Storïau Dechrau Busnes mae Visuara yn ymuno â ni.

EnBarr

Yn y bennod hon o Storïau Dechrau Busnes mae Enbarr yn ymuno â ni. Rydym yn plymio i mewn i heriau COVID-19 a sut i reoli cwmni hyfforddiant.

Sero

Yn nawfed pennod y podlediad Storïau Dechrau Busnes mae Sero yn ymuno â ni.

Drone Evo

Yn y bennod olaf hon o dymor cyntaf y Storïau Dechrau Busnes mae Drone Evo yn ymuno â ni. Yn y bennod hon rydym yn trafod sut mae dronau’n cael eu defnyddio yn y gofod menter a’r defnyddiau pwysig yn ystod COVID-19.