Cefnogaeth a Perks

Cefnogi Perks

  1. Aelodaeth am ddim i raddedigion PDC (hyd at 3 oed o’u graddio)
  2. Lle croesawgar i ddod â’ch cleientiaid
  3. Opsiwn i ymgymryd â gofod swyddfa wrth i’ch tîm dyfu
  4. Rhaglen datblygu busnes entrepreneuriaeth benodol
  5. Mynediad i arbenigwyr yn y diwydiant a mentora i dyfu eich busnes – gan gynnwys cyngor cyfreithiol, IP ac ariannol am ddim
  6. Cefnogaeth 1-2-1, gweithdai busnes wythnosol a digwyddiadau

Mynediad i bodiau cyfarfod ac ystafell gyfarfod

Mynediad at gyngor am ddim ynghylch ffynonellau cyllid posibl i’ch busnes (yn amodol ar argaeledd a chymhwyster)

Mynediad i ddigwyddiadau, siaradwyr a rhwydweithiau busnes

Band eang Wi-Fi / Ethernet am ddim

Ar agor 365 diwrnod y flwyddyn: Mynediad diogel 24 awr

Te, coffi a mynediad i gyfleusterau cegin am ddim

Mae aelodaeth am ddim i raddedigion PDC (hyd at 3 blynedd o raddio). Os ydych yn dymuno gwneud cais am le yn un o’n rhaglenni incubator cwblhewch y ffurflen gais yma a byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich syniad busnes