Cymorth Cyffredinol

Ble gallwn ni eich helpu

Angen bwrdd seiniau ar gyfer eich syniadau?  Rhywfaint o fewnbwn i helpu i fynd â’ch busnes i’r cam nesaf? Ble bynnag rydych chi gyda’ch busnes neu’ch syniad, mae’r Tîm Menter Myfyrwyr yn hapus i’ch cyfarfod ar sail un i un a chynnig arweiniad. 

Gallwn gwrdd â chi yn bersonol ar gyfer Meddygfa Fusnes yn unrhyw un o gampysau’r brifysgol, neu fel arall gallwn gynnig cymorth dros y ffôn neu Skype. Gallwn hefyd eich cysylltu â’r cyfoeth o gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau newydd yng Nghymru, gan gynnwys:

Syniadau Mawr Cymru: Cymorth entrepreneuriaeth pobl dan 25 oed

Busnes Cymru: cynnig cefnogaeth i bob busnes newydd a busnesau presennol sy’n cynnwys taflenni ffeithiau’r sector busnes, gweithdai BOSS ar-lein am ddim a gwybodaeth cynllunio busnes i’ch helpu i feithrin eich gwybodaeth a’ch busnes.

Princes Trust: Yn cynnig cefnogaeth newydd i bobl ifanc 18-30 oed.

HRMC – Ar ôl i chi sefydlu eich busnes, rhaid i chi gofrestru fel hunangyflogedig gyda Chyllid a Thollau EM (HMRC).  Mae gan CThEM lwyth o wybodaeth ddefnyddiol iawn am sefydlu busnes, gan gynnwys pecyn e-ddysgu o’r enw Starting in Business. 

IPSE – Cefnogaeth i weithwyr llawrydd a’r hunan gyflogedig

Adolygiad Menter 2021//Enterprise Review 2021

Er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil Covid, mae USW wedi bod ar y blaen gyda chynlluniau newydd i gefnogi ein cyfoeth o dalent a syniadau, wrth i’r adroddiad hwn grynhoi.// Despite the challenges brought by Covid, USW has been forging on ahead with new schemes to support our wealth of talent and ideas,…

Arolwg Gemau Cymru 2021

Arolwg Gemau Cymru 2021 Effaith cychwyn busnes/gweithio’n llawrydd Yma yn y Stiwdio, rydyn ni wastad â’n bys ar y pwls; yn gwrando am ddatblygiadau; sŵn traed neu ddaeargrynfeydd – unrhyw beth sy’n ymwneud â dulliau. Felly pan gynhaliodd PDC drafodaeth Arolwg Gemau Cymru yr wythnos diwethaf, roeddem yn awyddus i gael gwybod beth allai hyn…