Cymorth Cyffredinol

Ble gallwn ni eich helpu

Angen bwrdd seiniau ar gyfer eich syniadau?  Rhywfaint o fewnbwn i helpu i fynd â’ch busnes i’r cam nesaf? Ble bynnag rydych chi gyda’ch busnes neu’ch syniad, mae’r Tîm Menter Myfyrwyr yn hapus i’ch cyfarfod ar sail un i un a chynnig arweiniad. 

Gallwn gwrdd â chi yn bersonol ar gyfer Meddygfa Fusnes yn unrhyw un o gampysau’r brifysgol, neu fel arall gallwn gynnig cymorth dros y ffôn neu Skype. Gallwn hefyd eich cysylltu â’r cyfoeth o gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau newydd yng Nghymru, gan gynnwys:

Syniadau Mawr Cymru: Cymorth entrepreneuriaeth pobl dan 25 oed

Busnes Cymru: cynnig cefnogaeth i bob busnes newydd a busnesau presennol sy’n cynnwys taflenni ffeithiau’r sector busnes, gweithdai BOSS ar-lein am ddim a gwybodaeth cynllunio busnes i’ch helpu i feithrin eich gwybodaeth a’ch busnes.

Princes Trust: Yn cynnig cefnogaeth newydd i bobl ifanc 18-30 oed.

HRMC – Ar ôl i chi sefydlu eich busnes, rhaid i chi gofrestru fel hunangyflogedig gyda Chyllid a Thollau EM (HMRC).  Mae gan CThEM lwyth o wybodaeth ddefnyddiol iawn am sefydlu busnes, gan gynnwys pecyn e-ddysgu o’r enw Starting in Business. 

IPSE – Cefnogaeth i weithwyr llawrydd a’r hunan gyflogedig

BLACK HISTORY MONTH

I am delighted that we are able to feature four of our Black graduate entrepreneurs for Black History Month..  “They are all great role models and they are all running highly innovative new startup companies across South Wales. I hope you are inspired by their stories- Richie Turner, Incubator manger