Founder Friday// Sylfaenydd Dydd Gwener

Introduction Dylan Jones

Coffee #1

From the cusp of shutting down to a thriving business. James Shapland describes his entrepreneurial journey of how Coffee #1 become one of the most popular coffee shops in the UK. (inset name) describes the challenges and scare tactics other companies used to challenge the entrepreneur. //

O’dd cusp o gau lawr i fusnes llewyrchus. James Shapland yn disgrifio ei daith entrepreneuraidd o sut mae Coffi #1 yn dod yn un o’r siopau coffi mwyaf poblogaidd yn y DU. (enw mewnosod) yn disgrifio’r heriau a’r tactegau dychrynllyd y mae cwmnïau eraill yn eu defnyddio i herio’r entrepreneur.